EKOfirma

Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi

Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi

Przez gospodarowanie odpadami rozumiemy zbieranie, przetwarzanie i utylizowanie materiałów odpadowych, które w przypadku niewłaściwego obchodzenia…