Globalne ocieplenie a biznes – jak firmy zmieniają swoje praktyki?

Globalne ocieplenie a biznes - jak firmy zmieniają swoje praktyki?

Zmiany klimatu to jeden z najpoważniejszych problemów społeczeństwa XXI wieku. Skutki globalnego ocieplenia, takie jak intensywne kataklizmy, topnienie lodowców czy zmiany w ekosystemach, wpływają na każdy aspekt świata – również na biznes. Przedsiębiorstwa napotykają na nowe wyzwania i muszą dostosować swoje modele operacyjne.

Jakie działania podejmują odpowiedzialne biznesy, aby funkcjonować w zgodzie z naturą, ale bez szkód na zyskach?

Globalne ocieplenie a skutki dla różnych biznesów

Zmiany klimatu w bezpośredni lub pośredni sposób wpływają na każdą branżę. Które szczególnie odczuwają globalne ocieplenie?

Rolnictwo i hodowla

Zmiany klimatu takie jak susze, powodzie, niższe lub wyższe temperatury istotnie wpływają na produkcję żywności. Utrata plonów z powodu ekstremalnych warunków pogodowych stanowi ogromne ryzyko dla rolnictwa.

Turystyka

Sektor ten również jest podatny na zmiany klimatu. Regiony, które wcześniej przyciągały turystów pięknym klimatem lub krajobrazem, mogą stracić na atrakcyjności.

Na przykład: miejsca popularne wśród narciarzy przestaną być dostatecznie ośnieżone, a ciepłe kraje staną się za gorące.

Rybołówstwo

Zmiany temperatury oceanów i zakwaszenie wód mają wpływ na ekosystemy morskie, co może skutkować zmniejszeniem liczby dostępnych ryb i owoców morza.

Ubezpieczenia

Ekstremalne zjawiska pogodowe, których częstotliwość i natężenie rośnie w wyniku zmian klimatu, zwiększają ryzyka związane z ubezpieczeniami. Wzrasta liczba roszczeń, a tym samym – koszt ubezpieczeń.

Budownictwo

Zmiana warunków klimatycznych wymaga dostosowania standardów budowlanych, by budynki były odporne na ekstremalne warunki pogodowe. Może to generować dodatkowe koszty i komplikacje.

Energia

Sektor energetyczny, zwłaszcza bazujący na paliwach kopalnych, jest szczególnie narażony na zmiany spowodowane globalnym ociepleniem.

Z jednej strony, rosnące temperatury mogą zwiększyć zapotrzebowanie na energię (np. do chłodzenia), z drugiej – od firm energetycznych wymaga się zmniejszenia emisji CO2, a od przedsiębiorstw i osób fizycznych – przechodzenia na odnawialne źródła energii.

Co ważne, wszystkie sektory i biznesy – nie tylko te wymienione powyżej – muszą dostosować się do nowych realiów i przyjąć strategie, które pozwolą im przetrwać i prosperować w zmieniających się warunkach klimatycznych.

Jakie powinny być działania firm, aby ograniczyć emisje przemysłowe, tworzyć odpowiedzialne biznesy i rozwijać działalność bez szkody dla natury i zysków?

Jakie są proekologiczne działania firm?

Odpowiedzialny biznes to nie tylko ten, który dba o dobre relacje z pracownikami i etyczne standardy wobec dostawców. To również firma, która bierze pod uwagę wpływ swojej działalności na środowisko naturalne.

Jakich praktyk podejmują się przedsiębiorstwa, aby zminimalizować negatywne skutki swojej pracy?

  1. Korzystają z zielonej energii – wiele firm inwestuje w odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna czy wiatrowa, aby zmniejszyć swoje emisje CO2.
  2. Poprawiają swoją efektywność energetyczną – modernizują sprzęt i infrastrukturę oraz wdrażają nowoczesne technologie, aby istotnie zmniejszyć swoje zapotrzebowanie na energię, np. poprzez wymianę żarówek na energooszczędne.
  3. Korzystają ze zrównoważonych źródeł – poszukują i korzystają z usług dostawców działających w zrównoważony sposób. Przykładem jest przemysł odzieżowy, który zwraca uwagę na ekologiczność metod produkcji tkanin i odzieży.
  4. Stawiają na gospodarkę o obiegu zamkniętym – firmy starają się ograniczyć ilość odpadów generowanych w trakcie produkcji. Wiele produktów jest teraz projektowanych tak, aby mogły być łatwiej zrecyklingowane.

Zmiany klimatu a cele biznesów

Aby działania, których podejmuje się firma w ramach proekologicznego funkcjonowania, przynosiły rezultaty, muszą one być wpisane w jej codzienność – misję i cele.

Przykładem firmy, która podjęła się wyzwania, by zadbać o planetę nie tylko na poziomie własnej działalności, ale i – produktów, aby również klienci mogli działać w zgodzie z naturą, jest firma Konecranes: https://www.konecranes.com/pl.

Producent urządzeń dźwignicowych zobowiązał się do ograniczenia emisji, dalszego rozwoju produktów niskoemisyjnych i łagodzenia zagrożeń klimatycznych. Jego cele zostały zatwierdzone przez SBTi jako zgodne z inicjatywą ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C.

Chce robić to poprzez inwestowanie w odnawialną energię elektryczną, poprawę efektywności paliwowej floty i efektywności energetycznej procesów produkcyjnych.

Klientom firma oferuje m.in. lekkie suwnice aluminiowe, które ze względu na tworzywo nie tylko są wytrzymałe, ale i nadające się do recyklingu i zeroemisyjne (w przypadku napędu elektrycznego).

Jeśli więc chcesz usprawnić działanie swojej firmy, ale jednocześnie wybierać proekologiczne rozwiązania, sprawdź, jakie możliwości w tym zakresie zapewni Ci współpraca z firmą Konecranes.

Eko360.pl - podpowiemy Ci, jak żyć ekologicznie na co dzień. Wyjaśnimy, jak znaleźć ekologiczne zamienniki rzeczy codziennego użytku. Rozwiejemy Twoje wątpliwości na temat ekologicznej żywności. Doradzimy, jak założyć i prowadzić dom ekologiczny.
Do góry