Jak wdrożyć efektywne i kompleksowe gospodarowanie odpadami w firmie?

gospodarowanie odpadami

Efektywna i nastawiona na ochronę środowiska gospodarka odpadami w firmie wynika wprost z obowiązujących przepisów. Racjonalne gospodarowanie odpadami ma jednak również ogromne znaczenie dla potencjału firmy, wpływa na możliwości jej rozwoju oraz jej wizerunek. Jak więc odpowiednio zadbać o gospodarowanie odpadami i postępować ze śmieciami w taki sposób, by na tym nic tracić, ale jeszcze zyskać?

Dlaczego efektywne gospodarowanie odpadami w firmie jest tak istotne?

Dobrze zorganizowana i dostosowana do profilu działalności firmy gospodarka odpadami ma duże znaczenie dla finansów przedsiębiorstwa. Nie chodzi tylko o koszt, jaki na barki przedsiębiorcy kładą utylizacja i odbiór odpadów przez wyspecjalizowane firmy, ale o wartość, którą w praktyce mają generowane przez przedsiębiorstwo odpady.

Recykling odpadów pozwala dziś traktować niemal każdą frakcję odpadów jako zasób, który może być ponownie wykorzystany i z takiego założenia wychodzą dziś najbardziej postępowi i nastawieni na rozwój przedsiębiorcy. Efektywne gospodarowanie odpadami w firmie decyduje bowiem ostatecznie o jej finansach, konkurencyjności, a także coraz częściej podlega ocenie formułowanej przez konsumentów, którzy znacznie wyraźniej dostrzegają dziś potrzebę włączenia się w działania proekologiczne i walkę ze zmianami klimatu. Zgodna z przepisami gospodarka odpadami to także jedyny sposób dla firmy na uniknięcie surowych kar finansowych, kłopotów prawnych czy nakazu zaprzestania działalności naruszającej prawo nakładanych coraz częściej przez polskich urzędników.

Efektywna gospodarka odpadami w firmie – jak ją zorganizować?

Efektywne gospodarowanie odpadami powinno w praktyce sprowadzać się do sumiennego przestrzegania zasad ujętych w hierarchii postępowania z odpadami. Przede wszystkim należy więc ograniczyć ilość produkowanych w zakładzie odpadów, jeśli jest to możliwe, a o te, które powstać muszą, należy odpowiednio zadbać.

Priorytetem powinien być zawsze recykling odpadów oraz odzysk surowców. Odpady wytworzone przez przedsiębiorstwo mogą być przecież wykorzystane w innym procesie produkcyjnym w tym samym zakładzie. Można wytworzyć z nich energię czy ekologiczne opakowania. Na to, jaki bilans zysków i strat przynosi finalnie gospodarowanie odpadami w firmie ma zresztą wpływ wiele detali. Decydujące są bez wątpienia: sprawna i sumienna segregacja odpadów, redukcja kosztów transportu wewnątrz zakładu, zmniejszenie ilości transportów związanych z przekazywaniem ich do utylizacji czy recyklingu. Znaczenie może mieć nawet to, jakie pojemniki na odpady pojawią się w firmie, gdzie zostaną zlokalizowane i jak dobrze zostaną oznaczone. Zarządzanie odpadami w firmie warto więc oprzeć na wskazówkach profesjonalistów, którzy nie tylko zaoferują odbiór odpadów, ale też zaproponują dostosowane do potrzeb danej firmy usprawnienia w procesach gospodarowania odpadami.

Gospodarowanie odpadami – dlaczego warto poszukać wsparcia u specjalistów?

Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie wymaga dobrego pomysłu, ale też często wyspecjalizowanej wiedzy i to nie tylko tej dotyczącej obowiązujących przepisów. Po radę, wsparcie i kompleksowe rozwiązania warto z pewnością zwrócić się do profesjonalistów. Na terenie całego kraju tego rodzaju specjalistyczne usługi od ponad dwóch dekad z sukcesami świadczy renomowana i znana w każdym zakątku Europy firma Stena Recycling (https://www.stenarecycling.com/pl/), która jest liderem w branży zarządzania odpadami i jej innowatorem. Stena Recycling zajmuje się recyklingiem odpadów oraz ich utylizacją, ale też organizuje odbiór odpadów, wdraża kompleksowe i dostosowane do profilu klientów rozwiązania w obszarze gospodarowania odpadami, prowadzi szkolenia dla pracowników, a nawet wyposaża firmy w certyfikowane pojemniki i kontenery na odpady.

Eko360.pl - podpowiemy Ci, jak żyć ekologicznie na co dzień. Wyjaśnimy, jak znaleźć ekologiczne zamienniki rzeczy codziennego użytku. Rozwiejemy Twoje wątpliwości na temat ekologicznej żywności. Doradzimy, jak założyć i prowadzić dom ekologiczny.
Do góry